<=? $texts['front_next_thing'] ?>

Med massor av strängar, blås och beat tar de avstamp i hela världens musiktradition och levererar olagligt svängiga låtar, 30 Dagar (Uppsalatidningen), 2 maj 2011. Länk.

Världsmusik har sällan illustrerats så bra som av Morfis Bixur från Uppsala som tar intryck av såväl nordisk som irländsk, japansk och afrikansk musik med mera, Upsala Nya Tidning - Kulturdelen, april 23, 2010. Länk.

Morfis Bixur blandar hela världen i en stor bubblande gryta, Kulturernas Karneval, 29 maj 2010. Länk.

... en av Uppsalas mest flitiga konsertlirare, TV-interview med UNT24, 11 februari 2011. Titta på klippet.